Välj rätt stavlängd.

När man väljer längden på en stavarna finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Hur vältränad är man, hur skall man träna, i terräng, intensivt eller behöver man bara stavarna för enkel motion?


Längd på fast stav?
Min längd cm

Vi rekommenderar att den fasta stavlängden bör vara 100 cm på din kalkylerade längd på 100 cm.
Du angav en felaktig längd


Längd på teleskopstav?
Min längd cm

Vi rekommenderar att teleskopstaven justeras till 100 cm på din kalkylerade längd på 100 cm vid normal träning.
Öka ytterligare med 5-10 cm vid prestationsträning.
Du angav en felaktig längd


En annan tumregel är att stavens höjd inte får vara högre än handen om du har armen i en 90 graders vinkel.

Om du väljer en teleskopstav kan du justera den efter olika prestationsnivåer. Den fasta staven finns i längder från 90 cm upp till 140 cm, med 5 centimeters intervaller.
Rekommendationen är baserad på en beräkning där din kroppslängd multipliceras med 0.68 och resultatet visar närmaste högre 5 cm.